รายการสินค้า

RSS สินค้าใหม่

ค้นหา


การรับประกัน
1. พระเครื่องทุกองค์รับประกันความแท้ 100 % ตามมาตรฐานสากล
2.
เก๊ คืนเงินสดเต็มจำนวน ไม่จำกัดเวลา (รับประกันตลอดชีพ) 
3. ขายคืน หัก 20 % ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะนั้น
4. 
มีการออกใบรับประกันพระแท้ให้กับพระทุกองค์ โดยมีรูปถ่ายหน้า - หลัง และข้อมูลการเช่าอย่างชัดเจน ต้องนำใบรับประกันมาด้วยทุกครั้ง
5.
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะพระที่อยู่ในสภาพเดิมที่บูชาไปเท่านั้น